2015-08-16

Mizik Mizik - Wébè (1997)아이티 Konpa곡인 Mizik Mizik의 1997년 곡 Wébè

Mizik Mizik - Wébè (Ki moun ou yé, 1997)

[Verse 1]
Ki sa pou m di w pou m fèw konprann
Ke lavi a pa si fasil
Fè yon chita pou ou ka wè klè
Kotew vle ale
Fow desidew sou saw pwal fè
Ou jwe tout viw sou fanm si la
Ou bliye tou sa papaw manmanw te pale

[Van]

Fè yon ti chita pou m eksplikew
San fè nan vi sa se li ou wè
Tanpri frè m reflechi byen pou pa pèdi
Vi ou

[Refrain]
Webè fè atansyon a fanm sila
Webè ti pwason pa swiv gwo kouran

Fanm sa monche
Se li kap detwi laviw
Wa koute zanmiw
Si ou ta vle sove laviw

Ou deside w ale, ou pran fanm sa pou vi ou
San ou pa bezwen konnen,
Ki malè ka rivew
Vire do w bay manmanw, vire do w bay fanmi w
Ou kwe se ou k granmoun se ou k deside


Mizik Mizik - Ayizan (Ki moun ou yé, 1997)

[Verse 1]
Mwen wè dyaman se lè zye ou klere
Mwen satim fyè se lè ou souri ban mwen
Cheri wout kè mwen se pou ou
Ou mèt fè de li tout sa ou vle
Depi ou pa detwi lespwa poum posedew

[Verse 2]
Yo toujou di ròch nan dlo
Pa konn doulè ròch nan solèy
Pa gen pèson au mond ki kapab diw
Kijan m’ renmen’w
Ou m’ vle la, ou k’ tout vim, ou k’ lespwa oh

[Bridge]
Pa meprize mwen
Banm yon ti plas nan kèw
Mwen konnen ou renmenm
Depiw kapab kotem
Lè ou pa wèm ou chache mwen

Fè ou padone mwen
Si ou ta wèm pa pale
Pou’m diw tout sa k’ nan kèm
Se paske m trò renmenw
Lè’m pa wèw mwen twouble

[Chorus]
Mwen pwal la priye
Map trase vèvè
Map monte anwo
Pou m al jete dlo

Wi m’ konnen nan tout sa wap fè ki bon fòk ou fè sakrifis
Cheri mwen prè pou’m sakrifie tout vim pou ou oh

[Chorus]

Yè swa pandan m kouche mwen reve’w
Mwen wè se ouk parèt ou bobo’m
M’ di kèlke jan sa ye fòm genyenw.
Pito’m monte anwo al mare’w
E se sa l’ ye

Ayizan wo anye ayizan – ayizan fòk mwen ka gen fanm sa
Ayizan wo anye ayizan – woy men se li mwen vle
Ayizan wo anye ayizan – li pran tout vim li pran tout fòs mwen li zonbifyem
Ayizan wo anye ayizan – men poukisa men poukisa m damou’l konsa mezanmi mwe

댓글 없음: